Dokumenty

Pravidla a podmínky Hudební školy Karla Suchánka

 1. Vyučujeme děti od 6 let. (po dohodě lze i od 5 let).
 2. Výuka se koná v období září až červen 30 minut týdně.
 3. V době svátků, školních prázdnin a ředitelského volna výuka neprobíhá a nenahrazuje se.
 4. Přihláška je závazná na celý školní rok.
 5. Kurzovné se platí na začátku každého měsíce.
 6. Kurzovné se platí na začátku pololetí.
 7. Kurzovné se vrací pouze při nemoci dítěte delší než 1 měsíc. Nutno doložit lékařskou zprávou.
 8. Kratší neúčast nemá vliv na vrácení kurzovného.
 9. Výuka se nenahrazuje při nemoci lektora 2 x 30 min. za pololetí, pokud je nemoc delší, hodiny se nahrazují nebo se vrací kurzovné za příslušné období.
 10. Odhlášení z výuky je možné pouze ze závažných důvodů jako např. stěhování nebo dlouhodobá nemoc.
 11. Pokud se dítě odhlásí z kurzu, vrací se pouze za 1 čtvrtletí.
 12. Odhlášení z kurzu se provádí písemně.
 13. Jestliže žák nebo zákonný zástupce neodhlásí písemně z kurzu, nemá nárok na vrácení peněz.
 14. Rodič odpovídá za přípravu a docházku do hodiny.